2013. március 3., vasárnap

Menj békével...

Pécsi Rita megint megtette a magáét. Nagyon kellett, amiket mondott, jó volt hallanom.

A haragkezelésről beszélt. Akik ismertek, tudjátok, h életem egyik legnehezebb szakaszát fémjelzi ez a szócska. És mivel M tanuja, és résztvevője volt ennek az életszakasznak, neki sem könnyű a haragjával birkóznia. Utólag h á l á s vagyok, amiért akkor és úgy alakult. És ez nagy dolog. Döbbenetesen nagy dolog. Sokáig vádoltam Istent, amiért engedte, h mindez anyaként történjen velem, velünk.

A h a r a g érzelem, és válaszreakció. Lehet indokolt, és persze indokolatlan. Az esemény szubjektív értékelése alapján kel(het) életre. A harag isteni természetű. A harag nem bűn, nem is a bűnbeesés következménye. A harag még nem agresszió. De a harag valamelyest a szeretet ellentéte, mert szembeállít, eltávolít, míg a szeretet összehoz, közelít.

A haragkezelés tanult viselkedés. A meghatározó minta mindig az aktuális kötődés.

Az indulat szó szerint "elvakít", nem látod és hallod meg, ha valami az indulatodnak ellentmond. A haragos ember csak azután tanítható, miután megszabadult az indulattól. 

A harag feldolgozásában hasznos feltenni a kérdést magunknak: Mi történt? Vajon minden körülményt ismerek? Az erős haraghullám idegrendszeri változást idéz elő, aminek idő kell, h helyreálljon, tehát hasznos az időnyerés
Legszebb példa Lázár Ervin Östör királya, a Szegény Dzsoni és Árnikából, muszáj idéznem:
Hegyen innen, völgyön túl, völgyön innen, hegyen túl volt egy kerek tó.
A kerek tó mellett királyi kastély, harminchat tornyú, háromszáz ablakos. Ebben a kastélyban lakott Östör király meg a lánya, Árnika. Nagyon igazságos ember volt Östör király. Azt büntette, akit kellett, és azt jutalmazta, aki megérdemelte. De legeslegvilágosabban abból látszik, hogy milyen jó király volt, hogy dühösen soha nem parancsolt senkinek semmit. Ha fölmérgesítették - és ez a királyokkal is elég gyakran megesik -, behúzódott a trónterembe, és azt mondta:
- Most akármit mondok, ne törődjetek vele, haj, de mérges vagyok, legjobb, ha nem is kerültök a szemem elé, kutya teremtette, mert hátrakötöm a sarkatokat! Tűnjetek el, és számoljatok ezerig, s akkor nézzétek meg, hogy mérges vagyok-e még.
Na, takarodott is mindenki a trónteremből, a lábuk se érte a kopott perzsaszőnyeget! Az udvari főszámolnok meg odakint a várudvaron szép tempósan elszámolt ezerig. Akkor bekukkantottak Östör királyhoz, többnyire bátran tehették, mert addigra elpárolgott a mérge. Ha mégsem, akkor elordította magát, amikor meglátta, hogy kukkantgatnak rá:
- Takarodjatok, kutyák! - Ilyenkor aztán az udvari főszámolnok még ezerig elszámolt. A király legtöbbször már nyolcszáznyolcvannyolcnál kijött a trónteremből, és azt mondta: - Ne haragudjatok, ha azt mondtam volna, hogy kutya teremtette meg kutyák, de kutya mérges voltam.
De az ilyen kétezres, vagyis hogy ezernyolcszáznyolcvannyolcas haragok fehérholló-ritkák voltak, mert bölcs ember volt Östör király, hamar elszállt a haragja.

Ha már lehiggadtunk, jöhet az információközlés azzal a bizonyos ilyen-olyan másik féllel. De tárgyilagosan, és a haragot kiváltó eseményre koncentrálva, lehetőleg én-közlésekben. 
Tippek: 
Ne beszélj sokaknak a haragodról, ha meg akarsz szabadulni tőle! 
Haragvót ne csitíts, olaj a tűzre!

Egy adu: a beszélő bot! Ez egy indián, mondom i n d i á n szokás (hű, de kapóra jön ez nekünk), miszerint mindig az beszélhet, akinél a bot van, a többiek nem szólhatnak bele, végig kell hallgassák. Addig beszél, míg azt érzi, megértik (nem feltétlen értenek vele egyet, de megértik). És megnyugtató tudni, h mindenkire sor kerül.
A lélek egyik legmélyebb vágya a megértés. Akkor leszel képes nyitni a megoldás felé, ha megértést tapasztalsz. Amíg nincs megértés, fuldokolsz, mint a tüdő levegő nélkül. 

A gyerekeknél is el kell tudnunk jutni a megértettség érzésére! 

Tévhitek a haraggal kapcsolatban:
- Az agresszió a harag ösztönös katarzisa - nem!
- Ha kibeszéljük, elpárolog - nem!
- A dühroham egészséges, mert megelőzhető általa a neurózis (pl.: üss valamit, h levezesd a haragod) - nem, sokkal inkább agressziótápláló! A kifelé robbanó (szóval, tettel) harag emeli a további dühkitörések esélyét.

- Aki erős, képes lenyelni - nem, az elfojtott harag nem párolog el. Megnyilvánulhat tagadásban ("Nem is haragszom."), visszahúzódásban (elkerülő tépelődés, a szembenézés görcsös kerülése), elterelésben (folyton szurkálódó, kritizáló személyiség). 

Az elfojtott harag eredménye lehet neheztelés, keserűség (ilyenkor a testben tejsav termelődik, ami fiziológiás változásokat idéz elő, fáradttá tesz, lebénít!), gyűlölet. A gyűlölet pedig öl. Depressziót, pánikbetegséget vált ki, stb. 
Vagy lehet érzelmi összeomlás. 
Vagy kialakul egy passzív-agresszív viselkedésforma, egy tudat alatti, logikátlan harag, ahol a cél a tekintély rombolása. Gyerekeknél is megfigyelhető.

Haragkezelés fejlesztése:
Létra, a haladás csak fokonként mehet. Tanítás nélkül pedig nem megy.

A lépcsőfokok, vagyis az indulatskála:

1.
passzív-agresszív

2.
barátságtalan
hangos
másokkal érezteti a haragját
összefüggéstelenül panaszkodik
szitkozódik
vádaskodik
dobálózik/csapkod
destruktívan viselkedik
kárt tesz környezetében
verekszik

3.
barátságtalan
hangos
másokkal érezteti a haragját
összefüggéstelenül panaszkodik
szitkozódik
vádaskodik
dobálózik/csapkod
destruktívan viselkedik
kárt tesz környezetében
de nem verekszik

4.
barátságtalan
hangos
másokkal érezteti a haragját
összefüggéstelenül panaszkodik
szitkozódik
vádaskodik
dobálózik/csapkod
destruktívan viselkedik
de nem tesz kárt tesz környezetében

5.
barátságtalan
hangos
másokkal érezteti a haragját
összefüggéstelenül panaszkodik
szitkozódik
vádaskodik
destruktívan viselkedik
de nem dobálózik/csapkod

6.
már logikusan gondolkodik (idő telt el!)
még barátságtalan
hangos
másokkal érezteti a haragját
összefüggéstelenül panaszkodik
szitkozódik
vádaskodik
destruktívan viselkedik

7.
már haragja csak a kiváltó személyre irányul
már logikusan gondolkodik
még barátságtalan
hangos
másokkal érezteti a haragját
összefüggéstelenül panaszkodik
szitkozódik
vádaskodik
destruktívan viselkedik

8.
már barátságos
már haragja a problémánál marad
már haragja csak a kiváltó személyre irányul
már logikusan gondolkodik
(sok felnőtt itt megreked)

9. 
a konfliktus megoldására törekszik
barátságos
haragja a problémánál marad
haragja csak a kiváltó személyre irányul
logikusan gondolkodik

A pozitív lezárás módja lehet a kompromisszumkeresés, amiben mindkét fél áldoz, így maradhat is utána feszültség, ami nem baj. 
A legfőbb cél a konszenzus.

Hogyan fogjunk hozzá az edzéshez?

Feltétel nélküli szeretet.
"Fáj, ahogy viselkedsz, de érdekel, mi van veled, szeretlek."
Nem a viselkedést kell leállítanom, hanem őszinte érdeklődéssel fordulni a tomboló gyerek felé, és megkérdezni, mi történt?! Szemkontaktus, érintés fontos! Kitüntetett figyelemmel, minden mást abbahagyva rá figyelni. Bizalommal teli légkört teremteni számára (hiszem, h túljutsz ezen). És - végighallgatni.

Először az érzésekkel törődni,
azután a problémával (mi történt? érdekel, veled vagyok)
és végül a viselkedéssel (legközelebb ne verekedj)!

Végezetül a megbocsátásról. Ami nem érzelem, hanem döntés. De a következményeket, a fájdalmat, a feleősséget nem törli. A megbocsátás egyfajta elengedés. Nem feltételez mindenképp barátságot a későbbiekben. De lemond a bosszú jogáról. Hogy ne rágjon tovább belül.
"Engedd el a nyakát!"

Távoli emberemmel: "Nem értem, de legyél, aki vagy. Menj békével!"
Közeli emberemmel: "Engedd, h jóba legyünk!" - Mert van, amikor mindkettőnknek maga szerint igaza van, és mégis,  a kapcsolat fontosabb, mint az igazam, vagy a haragom...

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése