B

Lilypie Premature Baby tickers

Lilypie First Birthday tickers

2013. március 29., péntek

szépség

Kedvenc gyerekkori mesekönyvem, a csodás rajzok elbűvöltek benne:

James Matthew Barrie: Peter Pan és Wendy
Illusztrálta: Anne Grahame JohnstoneITT találhattok még könyveket, amiket Anne és Janet Grahame Johnstone illusztrált.


2013. március 28., csütörtök

könyvek és gondolatok

Könyvtárban voltam, kivételesen egyedül, mert sürgetett a határidő, vissza kellett vinni már könyveket, és egy ügyintézés kapcsán útba ejtettem. Kivettem egy újabb Fésűs Éva mesekönyvet, változatlanul azt mondom, szuper.
"Szürkeanyu felkiáltott: 
-Jaj, fiacskám! Hiszen, ha megfordultál, ami jobbra volt, az bal oldalra esett… és ami balra, az jobb felé került! Lám, lám milyen csacska nyulacska vagy! 
Itt felemelte az államat és a szemembe nézett: 
– Csak a jó meg a rossz nem változik, akármerre fordulunk is."

Amit régóta szerettem volna megismerni, a Pötty könyv, most ezt is hazahoztam.
A kezembe akadt egy Vekerdy is. Olvasni kezdtem a buszon, és nem bírom letenni. Együtt rezgek vele, elgondolkodtat, megdobogtatja a szívemet, és néha meg is fájdítja.

Szeretnék kijegyzetelni, magamnak is megőrizni néhány gondolatot belőle.

Vekerdy Tamás: Az óvoda és az első iskolai évek - a pszichológus szemévelVekerdy Tamás: 
Az óvoda és az első iskolai évek - a pszichológus szemével

Az oktatási rendszer sajátos hierarchizáltsága folytán a köztudatban a nevelés értéktelenebb, mint az oktatás. Az óvónő kevesebbet ér, mint a tanító, az általános iskolai tanító kevesebbet ér, mint a középiskolai tanár, stb. Pedig minél kisebb gyerekkel foglalkozó pedagóguról van szó, annál intenzívebb a nevelési feladat, ami kevésbé mérhető ugyan látványosan, de annál intenzívebb a hatása.

1964 - Glenn Doman, amerikai idegsebész könyve: How to teach your baby to read? Azt állítja, a korai olvasás növeli az intelligenciát, a gondolkodási képességet, a tehetséget. Hamarosan utána kimutatják, h ez nincs így, de máris elkezdődik az ovik iskolásítása...

A óvodás korú kisgyerek elsősorban utánzással tanul, utánzásos játékban, és effajta tanulásának motivációját emocionális késztetések adják.

"Akárkit, akármire, bármelyik életkorban meg lehet tanítani." (Bruner), de minek? Amire megtanítottuk - iskolás értelemben, verbális, kognitív, emlékezeti teljesítmény értelmében - csak rövid, átmeneti időre emeli a gyerek mentális színvonalát, később bizonyítottan visszaesés következik be. A nagycsoportosok kognitív érettsége elérheti az iskolaérettségi szintet, mégsem tekinthetőek iskolaérettnek. (Sokkal inkább 7-8 éves korra.) A túl korai tudatosítás káros következményekkel jár.

Az óvodás korú gyerek agyának aránylagos oxigénszükséglete sokszorosa a felnőttének, ehhez az oxigénmennyiséghez csak napi 4-5 óra, szabad levegőn történő mozgásos játékkal jut.
Nagy az alvásigényük is - nem elegendő alvással a látszólagos alvásigény csökken, míg a nyugtalanságuk nő.

Rajztanítás óvodáskorban életkori sajátosságoknak megfelelően:
- szabad és spontán rajztevékenység, "fejből"
- utánzási mintát adjon a nevelő a különböző anyagok használatára, lehetővé téve a gyerek által kitalált másféle felhasználást is
- akkor (és csak akkor), ha a gyerek segítséget kér, segíteni neki, de nem korrigálva ("én így csinálnám" = mintakövetés)

Ki a jó óvónő?
Nem mérhető objektív módon az alkalmasság, de felismerhető. Elsősorban személyiség, mintsem verbalizálható tudás kérdése.

Helytelen óvodavezetői intézkedések:
- Nincs beszoktatás.
"Könnyebben szokik be." Igen, látszólag, de elkerülhetetlenül traumatizálódik.
- Viszonylag korai időpontra be kell érnie mindenkinek, az elkéső szülők megrovásban részesülnek. Általános érv: közös reggeli az oviban.
Hátrány: ébresztett kisgyerek kialvatlan. Ha módja lenne a gyereknek, h felébredés után, nyugodtan, otthoni körben reggelizzen, akkor sem teheti meg ezt a család. Pedig az ilyen "haszontalan együttlét" kiemelt lélektani fontosságú, a legtöbb családban a közös étkezések hiánya egyenlővé válik a családi intimitás hiányával.
- Nem vihet be magával játékot.
Ezek a játékok, tárgyak a szülőt, az otthont helyettesítik.

A mesemesélés szerepe:
A mese világképet ad.
Míg a gyerekek körül élő felnőttek akarva-akaratlanul a legtöbbször azt szuggerálják, hogy a világban minden rendben van, csak az a baj, h a gyerek még kicsi, ügyetlen - azért fél éjszaka elaludni, azért rántja magára az abroszt -, addig a mesék közlik a gyerekkel, h a világban van rossz. S ez nem egyszer nagyon nagy erejű. De  legyőzhető. S éppen a legkisebb, akire senki sem gondol, akinek még egy normális kardja sincs, ő képes megküzdeni a gonosszal, és kiszabadítani a királylányt.
A mese teljes világképet ad, a kisgyerek számára egyedül felfogható, képi, szimbolikus nyelven.

Ellenérv szokott lenni, h szorongást kelt a gyerekben a mese, a sárkányokkal, boszorkányokkal, stb.
A kisgyerek szorong, mert minden, amit nem értünk, szorongással tölt el, és ő még sok mindent nem ért az őt körülvevő világból. A mese visszaigazolja ezt a meglévő szorongást - tudom, h szorongsz, hiszen a világban valóban sok van, ami szorongató, de a hős megküzd ezekkel, mert mindez legyőzhető.
Ezenkívül, a gyerekekben nagy indulatok tombolnak, nem egyszer gyilkos indulatok Pl. testvérének azt mondja, "kidoblak a kukába"- nem jó letiltani ezt, mert az indulat, szorongás csak nő. Legtöbbször feltámasztó, jóvátevő gondolatok követik ezt, mert bűntudat ébred. Mindezt is képes oldani a mese. Hiszen azt mondja, igen, van a világban gyilkos indulat, nem csak te vagy ilyen szörnyeteg, és feloldás is van. A mesében vágyak teljesülnek, csodák, átváltozások által, az egyetlen lehetséges gyerekkori világmagyarázat mentén.
A mese elaborációra (pszichikus feszültségek képi feldolgozására), befelé figyelésre tanít. A gyerek ugyanis, míg hallgatja a mesét és látszólag a semmibe réved, belső képet készít, fantáziájában látja, amit hall - és ez feszültségoldó hatású. Ez az igazi olvasóvá nevelés kezdete.
Óriási a képigénye, ezért tapad le a tv elé, de a kívülről érkező kép feldolgozhatatlan pótlék csupán számára, a belső képkészítési tevékenységet megbénítja. (Ugyanakkor egy-egy gondosan kidolgozott képi illusztráció megindíthatja a gyermek képteremtő tevékenységét!)

Akinek rendszeresen, vagyis minden nap mesélnek otthon, másfél évvel előzheti meg a nyelvi fejlettsége a mesét nem vagy alig hallgató társait. Agressziószintjük lényegesen alacsonyabb, és a kisgyerekkori elaborációs tapasztalatok segítenek még a pubertáskoron átnyúlóan is az identitás megőrzésében.


folyt.köv.

2013. március 26., kedd

figyelem

"Legelsősorban figyelemre van szükség. A hosszan tartó figyelem, az ítélkezés nélküli jelenlét szeretetteljes kedvességgé válik, magunk vagy a másik irányában. Mindannyian a figyelem hiányától szenvedünk." 
Feldmár András

2013. március 25., hétfő

rajzok

Szeretem M rajzait. Ezen rókák épp becserkésznek szarvast. Van egy sivatagi róka is, a nagy füleivel.Alább pedig gólya, szájában béka...


önértékelés

Egy nagyon jó riport - Pécsi Rita az értékelésről, önértékelésről. Érdemes meghallgatni!

http://pecsirita.hu/wp-content/uploads/2013/02/RadioAktiv_Suliora_2013-02-28.mp3

2013. március 22., péntek

testséma fejlesztés


Kocsis Lászlóné - Rosta Katalin:
Ez volnék én?
Testséma-fejlesztő feladatlap-gyűjtemény
Ön tudta?

IDE kattintva megtudható néhány érdekes, és elgondolkodtató adat a mai közoktatásról. Nem hosszú és unalmas szöveg, hanem kattintgatható (a kis háromszög csücsökre) egy-egy mondat, gyorsan átfutható, érdemes!


2013. március 21., csütörtök

nosztalgia

Az előző lakásunkban, az ajtófélfán méregettük a gyerekek magasságát, névvel, dátummal rendszeres (vagy inkább rendszertelen) időközönként. Egyik nap M odaállította sorban az alvójátékait, és ők is le lettek mérve:

/A gyűrűhinta néhányszor nekicsapódott ennek az ajtófélfának, ezért a harci sérülések rajta./

2013. március 18., hétfő

Petőfi, Petőfi

Azon túl, h hazafelé úton az "esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk"-től zengett az utcánk (meg különben is, ez a Petőfi, hát, ha tudta, h meghalhat, miért akarta a szabadságharcot, és ha nem tudjuk biztosan, h a harcban halt meg, akkor mi történhetett vele, és akkor ő mivel is harcolt, volt neki puskája, és és és), kellettek még Petőfi versek. Itt jött a képbe az Anyám tyúkja. Nagyon tetszett nekik, elolvastam egyszer, kétszer, így felfrissítve a saját memóriámat, elmondtam fejből még párszor. Mígnem M átvette a szót, először csak a sorvégeket mondta velem, aztán elszavalta a teljes verset. Néhol értelemszerűen átköltve - ne legyen ám tojáshiányban az anyám... -, és a "Dehogy verik, dehogy verik! Mint a galambot etetik" sorokat boldog átéléssel előadva. Ezek a kedvenc sorai. Meg a "Kedvet ne kapj a tyúkhusra". Másnap reggel is Petőfi szavaira ébredtem, halkan duruzsolt a fülembe az "Ej, mi a kő..."

Petőfi Sándor: Anyám tyúkja

Ej, mi a kő! tyúkanyó, kend
A szobában lakik itt bent?
Lám, csak jó az isten, jót ád,
Hogy fölvitte a kend dolgát!

Itt szaladgál föl és alá,
Még a ládára is fölszáll,
Eszébe jut, kotkodákol,
S nem verik ki a szobábol.

Dehogy verik, dehogy verik!
Mint a galambot, etetik
Válogat a kendermagban,
A kiskirály sem él jobban.

Ezért aztán, tyúkanyó, hát,
Jól megbecsűlje kend magát,
Iparkodjék, ne legyen ám
Tojás szűkében az anyám.

Morzsa kutyánk, hegyezd füled,
Hadd beszélek mostan veled,
Régi cseléd vagy a háznál,
Mindig emberűl szolgáltál,

Ezután is jó légy, Morzsa,
Kedvet ne kapj a tyúkhusra
Élj a tyúkkal barátságba...
Anyám egyetlen jószága.

(Vác, 1848. február)Nemzeti dal dalban mondva el.

2013. március 15., péntek

építkezés

JÁVA építőjátékot kapott a szülinapjára, irtó jó, csak kevés elem van benne. Ha lenne még (rajta vagyok a beszerzésen) itt vannak inspiráló ötletek az építkezéshez:
http://java-epito.hupont.hu/

szabadság

Egy másodikos gyerek munkafüzetéből:

Mit jelent neked ez a szó: szabadság? 
Írj le két szót!

dicséret
biciklizés

forrás


2013. március 14., csütörtök

március 15.

Egyszer volt, hol nem volt, egészen pontosan 1848-ban történt, éppen ezen a napon, március 15-én, és nem az Óperenciás tengeren túl, hanem Budapesten.
Akkoriban itt Magyarországon a pöffeszkedő osztrák császár uralkodott. Ő volt akkor az országunk királya, aki igazságtalan törvényeivel sanyargatta a népet.
A magyarok már nagyon unták ezt, és úgy döntöttek, szembeszállnak a nagy osztrák császárral.
Petőfi Sándor daliás költő legény a barátaival: a hasonlóan fiatal Vasvári Pállal és a nagy szakállú Jókai Mórral a Pilvax kávéházba ment. Itt leültek, és hosszasan beszélgettek, hogy miként szabadulhatnának meg a császártól. Végül 12 pontban leírták, hogy mit szeretne a magyar nép. 

Nagyon elégedettek voltak a végeredménnyel, és gyorsan elszaladtak a márciusi esőben a Landerer-nyomdába, és kinyomtatták a 12 pontot nagyon sok példányban és elkezdték osztogatni a népnek. Egyre többen tartottak velük, és együtt elmentek a Nemzeti Múzeumhoz, ahol Petőfi Sándor elszavalta a Nemzeti dalt. 


 Petőfi Sándor: Nemzeti dal - részlet

 Talpra magyar hí a haza!
 Itt az idő, most vagy soha!
 Rabok legyünk, vagy szabadok?
 Ez  a kérdés válasszatok.-
 A magyarok Istenére
 Esküszünk,
 Esküszünk, hogy rabok tovább
 nem leszünk!


Hatalmas ujjongással fogadták a versét, és amikor Jókai Mór felolvasta a 12 pontot, mindenki egyetértett abban, hogy el kell vinniük az osztrákoknak. Át is adták a 12 pontot, h eljuthasson az osztrák császárhoz. A császár emberei nem tudtak mit tenni, elfogadták az üzenetet, és megadták magukat. 
Ám a császár nem adta magát ilyen könnyen! Becsapták a magyarokat. Míg Petőfi és barátai elhitték, hogy sikerrel jártak, az osztrák császár sereget gyűjtött a környező népekből, és néhány nappal később a katonáival megtámadta a magyarokat. 
Akkor Kossuth Lajos szavára összegyűlt a magyar sereg, és felvették a harcot az osztrákok ellen.
A nemzeti színű lobogó volt a jelük, ezért készítünk mi is piros-fehér-zöld zászlót, hogy így emlékezzünk rájuk!
Kossuth Lajos azt üzente ének: Kalmár Pál, kisér: Magyari Imre és cigányzenekara, Odeon 1938

Sarkady Sándor: Fel!
Itt az óra,
itt az óra!
Aki vitéz
fel a lóra!
Rajta vagyok, rajta máris-
vitéz volt a nagyapám is.

Weöres Sándor: Rajta, rajta…
Rajta, rajta jó katonák,
zászlónk lengjen égre.
Verjük le az ellenséget,
fusson messze végre!

Weöres Sándor: Paripám csodaszép pejkó
Paripám csodaszép pejkó
ide lép, oda lép, hejhó!
Hegyen át, vízen át vágtat,
nem adom, ha ígérsz százat.

Amikor paripám ballag,
odanéz valahány csillag.
Amikor paripám táncol,
odanéz a Nap is százszor.

Weöres Sándor: Megy az úton…
Megy az úton a katona,
zúg a vihar, fúj a szél,
zúg-búg, fúj a szél,
a katona sose fél.

Mitől félne? Kezibe kard,
gonoszoknak odavág,
dírr-durr, odavág,
sose bántsák a hazát.

2013. március 12., kedd

csak aludni ne kéne

Délutáni alvás. S kisomfordál:
- Megyek pisilni. Meg kakilni.
Kérdőn nézek rá.
- Na jó, nem.
Még kérdőbben nézek.
- Nem is kell amúgy...

Villanyoltás után a gyerekszobából:
- Anyaaa! Kéne jám zokni!
- Miért, fázik a lábad?
- Neem... csak a biztonság kedvééjt!


a tyúk meg a tojás

Ha már húsvét, nem árt tisztázni, h a tojást nem a nyúl tojja, igaz-e.

Szóval tojás projekt. Kifejezetten élvezetes volt, és leginkább M ötletei mentén haladtunk.

Alapvetően hímes tojás színezéssel kezdődött az egész. Aztán, hogy hogyan kell leírni azt, hogy tojás.
Jöttek a T betűhöz kapcsolódó feladatok.

Ezen a rajzon magyaráztam el a csibe-tyúk-tojás körforgást.


Aztán M nekiállt, h akkor ő is szeretné ezt lerajzolni.


Mindeközben S házatáján is zajlott a munka.


Elment az idő, neki kellett állnom az ebédnek, így kiköltöztünk mind a konyhába, és a helyzet adta magát, beleütöttük a fasírtba a tojást, és megbeszéltük, milyen ételek készülnek tojásból, vagy tojás hozzáadásával.


Tegnap a kuglóf tésztájához M és S törték a tojást, eszükbe is jutott rögtön! Hétvégén pedig apjukkal paníroztak. A rántotta és a bundás kenyér elkészítését meg lassan M-re bízhatnám, annyira tudja már a menetet. Egy kinyithatós papírtojásba gyűjtötte M az ételeket.


Közben S is feltalálta magát, horgászott.És végül, így állt össze a tojásunk:


lapbook sablonok

ITT sokféle lapbook forma

2013. március 11., hétfő

ötlet-börze rovat

 Heti menütervező - inspiráló ötlet!


Csak találnám meg a csipeszeket... Vajon melyik, még ki nem csomagolt dobozban lapulnak...?
Egy gyors lista, h legyen mihez nyúlni, amikor (ezentúl!) a heti evészeteket tervezem:


És kivágható formában. Arra az eshetőségre, ha egyszer meglesznek a csipeszek. És ha egyszer leszek olyan merész, h megosszam a ház minden népével a menütervet így előre... A változtatás jogát szigorúan fenntartva!