Lilypie Kids Birthday tickers
Lilypie Kids Birthday tickers

B

Lilypie Kids Birthday tickers

Lilypie Kids Birthday tickers

2013. szeptember 2., hétfő

T.K. közlegény megmentése, avagy éljenek a változások

Engedtessék meg, h ideidézzem ezt, ni:


Tanévkezdés 2013 

(avagy T.K. közlegény megmentése)

2013. szeptember 1., 16:12
NYILATKOZAT
Tárgy: T. K. nevű  gyermekem a kötelező tanítási órák után, valamennyi tanítási napon szabadon elhagyhatja az iskolát, és/vagy szabadon választhat az iskola kínálta délutáni programok közül, ez utóbbiakon kívül délutáni felügyeletéről és programjairól a család gondoskodik, az ezzel járó felelősséget értelemszerűen vállalva.
Indoklás:
1. Döntésem (az érintett gyermek és szülei részéről közös megállapodás, írásban képviseli: Tóth Andrea, szülő) indoklása az engem, mint magyar állampolgárt megillető szabad véleménynyilvánítási jogommal élve történik. /„Mindenkinek joga van a véleménynyilvánítás szabadságához.” Magyarország Alaptörvénye IX. cikk (1)/
2. Szülőként semmilyen tájékoztatást nem kaptam arról, hogy a tanítási órák után gyermekem mivel töltheti/vagy köteles tölteni az iskolában a délután 16 óráig fennmaradó időt. Ezt a jelenlegi központosított iskolarendszerben az Emberi Erőforrások Minisztériumának Oktatásért Felelős Államtitkárságától vagy a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól vártam volna. Bár gyermekem jó iskolába jár, s az iskolavezetést valamint az ott dolgozó pedagógusokat teljes mértékben alkalmasnak találom arra, hogy a gyermekek életkorának megfelelő módon gondoskodjanak programokról, információ hiányában csak úgy tudtam dönteni, hogy gyermekemnek az egészséges fejlődéséhez, a családunk értékrendjén alapuló neveléséhez megfelelő időtöltést a délutánokra magam fogom biztosítani.
/”A szülőknek joguk van megválasztani a gyermeküknek adandó nevelést.” Magyarország Alaptörvénye XVI. cikk (2)/
3. Gyermekemnek joga van a tanítási órák után a szabadidejét érdeklődésének, testi, lelki, szellemi igényeinek megfelelően eltölteni, azaz az általa szabadon választott időpontokban edzésre, szakkörökre stb. járni, játszani, a barátaival találkozni, pihenni. Kötelessége a leckéjét elkészíteni, a másnapi tanórákra felkészülni. Eldöntheti, hogy mindezek megvalósulása érdekében milyen intézmények, szervezetek, vagy éppen a szülők kínálta lehetőségekkel és segítséggel él, s milyen időponttokban teszi mindezt. Gyermekem városi sportegyesület foglalkozásait választotta, a tanuláshoz a délutáni segítséget tőlem kéri, iskolai szakköröket, egyéb lehetőségeket a tanév során, csak azok meghirdetésekor tud választani. Igényeit szüleivel megbeszélte, támogatásunkat és egyetértésünket bírja.
/”Minden gyermeknek joga van a pihenéshez, a játékhoz és ahhoz, hogy különböző programokban részt vegyen.”
„A gyerekeknek joguk van arra, hogy megmondják, szerintük mi történjen, amikor a felnőttek rájuk vonatkozó döntéseket hoznak, és joguk van ahhoz is, hogy véleményüket figyelembe vegyék.” ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezménye, 31. és 12. cikk/ 

Megjegyzés:
1.Jogszerűtlennek, emberi jogi alapon kifogásolhatónak és sérelmesnek találom, hogy nyilatkozatom tartalmát kérelemként kellett volna előadni. Az indoklásban hivatkozott dokumentumok alátámasztják, hogy döntésemet senki nem bírálhatja felül, ha ebben tévedek, felelősséggel vállalom az ezzel járó esetleges jogi következményeket. Addig viszont gyermekem a kötelező tanítási órák után naponta akadályoztatás nélkül elhagyhatja az iskolát, és/vagy szabadon választhat az iskola kínálta délutáni foglalkozások közül. Döntésem betartásában és annak bármilyen következményében az adott iskolaintézményt, annak igazgatóját és pedagógusait semmilyen felelősség nem terheli.
/”A kormányoknak biztosítaniuk kell a felsorolt jogokat a gyermekek számára.” ENSZ Gyermekek Jogairól szóló Egyezménye, 4. cikk/
2. Nyilatkozatom nyilvános felhasználását jogi és magánszemélyek számára is engedélyezem.

Javaslatok: A kötelező délután 16 óráig iskolában tartózkodás és hasonló minisztériumi döntések helyett javaslom a következők megfontolását:
  1. Az iskolaintézmények és pedagógusok szakmai autonómiájának azonnali visszaállítása
  2. Széleskörű szakmai és szülői egyeztető fórumok létrehozása az oktatásügyet érintő döntések meghozatala előtt
  3. Olyan kerettanterv létrehozása, amely a jelenleginél jóval több szabadságot és választási lehetőséget biztosít az egyes iskoláknak a helyi tantervek kialakításában
  4. A tananyag drasztikus csökkentése, modernizálása, hozzáigazítása a gyermekek életkori sajátosságaihoz, az alapkészségek lassúbb, de lényegesen alaposabb kialakítása
  5. A pedagógusok és a diákok kötelező óraszámainak csökkentése, felesleges és értelmetlen tantárgyak (pl. erkölcstan) megszüntetése


Pécs, 2013. szeptember 1.


                                                                                               Tóth Andrea, szülő

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése