Lilypie Kids Birthday tickers
Lilypie Kids Birthday tickers

B

Lilypie Kids Birthday tickers

Lilypie Kids Birthday tickers

2013. október 2., szerda

követelmények, célok fél év végéig

Olvasás
Követelmény:

Nincs meghatározva, h félévig hány betű tanulásáig jussunk el, április végéig kell végezni.
- 5-6 vers, 2-3 mondóka, nyelvtörők, találós kérdések
- könyvtárhasználat
- szöveg, mondat, szó, szótag betű megkülönböztetése
- hallott olvasmányélmény tartalmi elmesélése
(betűmesék!)


Írás
Követelmény:

- betűk írása, kapcsolása
- betűk másolása, tollbamondás
- szavak másolása, írása


Matematika

félévig 10-es, év végégig 20-as számkörben
- számok írása, olvasása
- bontás, 2 számmal összeadás, kivonás
- rendezés növekvő ill. csökkenő sorba
- számszomszédok
- sorszám ismerete, helyes használata
- számegyenes
- páros-páratlan
- egyszerű szöveges feladatok
- szabályjátékok


Környezetismeret
Témakörök januárig:

gyűjtőfüzet
- napirend
- szoba, lakás
- időjárás (elemei, szélsőségei)
- évszakok (hónapokkal)
- növények - lágyszárú virágos növény és részei, virág és termés kapcsolata
- állattartás (mesebeli állatok és valóság, tulajdonságaik)
- testrészek, érzékszervek (4 alapíz)
- ritmusok - testünk szerveiben, napirendben
- egészség
- családfa

Követelmények:

- bemutatkozás, lakcím, szülők foglalkozása
- évszakok, hónapok, hét napjai, napszakok
- jeles napok
- évszakokra jellemző növények, termések, kerti munkák ismerete
- háziállat tartásának ismerete
- testrészek, érzékszervek ismerete
- élelmiszerek csoportosításának ismerete
- mentők, tűzoltóság, rendőrség telefonszáma
- időjárás összetevőinek ismerete
- néhány nevezetesség a környezetünkből, lakóhelyünkről (szobor, híres ember, népszokás)


Technika
Témakörök, teendők januárig:

- egy süti elkészítési menetének lerajzolása
- piaci séta, zöldségeskert (rajz)
gyurma
- közlekedés, járművek
- lakóházak, építőanyagok, építkezés
- szelektív hulladékgyűjtés
- újrahasznosítás
papír - hajtogatások, nyírások
fa - hurkapálca, gyufa, ceruzaforgács használatával alkotás
fonal


Rajz

grafit, zsírkréta, festés
- madárfészek fiókákkal többféle eszközzel
- az én fám
- őszi kompozíció (falevélkép, szőlőfürt festése ujjal)
- elkezdett kép folytatása
- színkeverés, hideg-meleg színek, festékfolyatás
- meseillusztráció
- gyurmából állat, emberalak


Testnevelés

rákjárás
pókjárás
medvejárás
sánta róka
békaügetés
nyusziugrás
kötélmászás
páros lábú szökdelés, kötéláthajtással


Ének-zene

- 3 dal
- ti-ti, tá
- mi, szó - kézjelezés


Akkor így kitesszük szépen a falra:

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése