B

Lilypie Premature Baby tickers

Lilypie First Birthday tickers

2015. február 10., kedd

követelmények - 2.osztály

Tanmeneteket kaptunk, abból gyűjtöttem ki a tanulnivalókat. És kicsit összemostam a volt és a jelenlegi sulinktól jövő elvárásokat.


Olvasás, írás

- szöveg –› mondat, mondat –› szavak tagolás
- mondatkezdő nagy betűk

- írásjelek
- j-ly
- ábécé –› betűrend, lexikonhasználat
- rövid és hosszú mgh, rövid és hosszú msh –› időtartamok megkülönböztetése, tollbamondás!
- szótagokból szavak , szótagszám, elválasztás
- dz, dzs
- szótő - toldalék
              -t (kit? mit?)
              -ból, -ből
              -ról, -ről
              -tól, -től
              -ba, -be
              -ban, -ben
              -val, -vel
- kiejtéstől eltérő helyesírású szavak
              felszólító módú szavak helyesírása
              -lj, -nj, -nyj, -dj, - gyj,-tj, -tyj
              -ts, -tsd, -tsz, -dsz, -gysz
- mondatfajták


Matematika

- műveletek százas számkörben
- egyes, tizes számszomszédok
- összeadás, kivonás tizes átlépéssel
- sorozatok, szabályjátékok
- nyitott mondatok
- zárójel, műveleti sorrend
- szorzás
- bennfoglalás, osztás, maradékos osztás
- geometria
             - síkidomok
             - oldalak, élek, csúcsok
             - alaprajz
             - tükrözések
- mérések
             - hosszúság
             - tömeg
             - űrtartalom
             - idő: év, hónap, hét, nap, óra, perc, másodperc
                –› átváltások
- római számok


Környezetismeret

- a kert fái
- virág, termés részei
- veteményes növényei
- gyümölcsök
- lakóhelyünk
- településünk
- tömegközlekedés
- ház körüli állatok
- testünk működése
- táplálkozás, egészség
- mérések (hosszúság, tömeg, űrtartalom, idő)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése